ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση : Εθν.Αντιστάσεως 27 Τ.Κ. 71306
Tηλ.: 2810 322002, 2810 324991
Fax: 2810 323481

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ PALSO