ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση : Εθν.Αντιστάσεως 27 Τ.Κ. 71306
Tηλ.: 2810 322002, 2810 324991
Fax: 2810 323481

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ-21.2.2012