ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση : Εθν.Αντιστάσεως 27 Τ.Κ. 71306
Tηλ.: 2810 322002, 2810 324991
Fax: 2810 323481

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕΙΣΜΟΥ+ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΕΘΕΛ.ΟΜΑΔΑ- ΔΙΑΣΩΣΗΣ 1.12.2012