ΣΥΛΛΟΓΟΣ P.A.L.S.O ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΣ & ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ιδιότητα ΔΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Επικοινωνία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κουταλάκης Νικόλαος Μπουμπουλίνας ΤΘ 213 Κοκκίνη Χάνι ΤΚ 71500 Ηράκλειο 2810 761314 - 6977 439439 info@euroekpaideusi.gr
ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ Χατζηδάκης Γεώργιος Ευκλείδου 7 ΤΚ 71305 Ηράκλειο 2810 213300 6937 429642 -g.hatzidakis1971@gmail.com
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τερζάκη Αθηνά Γορτύνης & Ινάτου – 71303 Ηράκλειο 2810 371237 - 6972 585525 - aterzaki@yahoo.gr
ΤΑΜΙΑΣ Εργαζάκη Μαρία Μυρτιά Πεδιάδος ΤΚ 70100 Ηράκλειο 2810 325962 6944 663803 - zilos64@yahoo.gr
ΕΦΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Μηλάκη Μαρία Αγησιλάου 6 & Ξενοφώντος 71307 Ηράκλειο (2810)222 272 - 6944 509657 - milakischool@gmail.com
ΕΦΟΡΟΣ EΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Χαριστάκη Αγγελική Κάτω Γούβες ΤΚ 70014 Ηράκλειο 28970 42616 - 6945900335 - acharistaki@yahoo.gr
ΕΦΟΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝ. & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κυνηγάκη Ευγενία Κάντια 7 ΤΚ 71307 Ηράκλειο 2810 223993 - 6948 662207 - kynigakiev@yahoo.gr
ΑΝΑΠΛ. Α' Κεραμυδάς Σταύρος - -
ΑΝΑΠΛ. Β' Μαστοραντωνάκης Κων/νος - -
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (PALSO)
Χατζηδάκης Γεώργιος
Κουταλάκης Νικόλαος
Μαστοράκης Κυριάκος
Τερζάκη Αθηνά
Μηλάκη Μαρία
Μαστοραντωνάκης Κωνσταντίνος
Γιακουμάκης Δημήτρης (Α' αναπληρωμ. μέλος)
Κυνηγάκη Ευγενία (B' αναπληρωμ. μέλος)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΟΕΒΕΝΗ
Χατζηδάκης Γεώργιος
Μαστοράκης Κυριάκος
Τερζάκη Αθηνά
Μαρίνη Βαλιάνα (Αναπληρωμ. μέλος)
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μαστοράκης Κυριάκος
Μαρκάκης Κων/νος
Μαστοραντωνάκης Κων/νος
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Εργαζάκη Μαρία
Χατζηδάκης Γιώργος
Κουταλάκης Νικόλαος
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ
Αγγλικά Γερμανικά Ιταλικά
Μαστοράκης Κυριάκος Καμπιτάκης Μανώλης Λιαπάκη – Τσαγγαρή Παναγιώτα
Μηλάκη Μαρία Κουταλάκης Νίκος
Τερζάκη Αθηνά