ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ-14/7/2014

Ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν.Ηρακλείου (PALSO), με αφορμή τις νέες κτιριοδομικές προδιαγραφές που τίθενται από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας των ΚΞΓ, προγραμμάτισε τη Δευτέρα 14/7, ενημέρωση που έγινε από τον κ. Βασίλαινα Αθανάσιο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παροχών Διά Βίου Μάθησης και εκπαιδευτικού πλαισίου του ΕΟΠΠΕΠ. Στον κ.Βασίλαινα η διοίκηση του Συλλόγου έθεσε καίρια ερωτήματα, τόνισε την ασυνεννοησία που υπάρχει μεταξύ των εμπλεκομένων κρατικών υπηρεσιών (Υπουργείο Παιδείας, ΕΟΠΠΕΠ, Πολεοδομία, Πυροσβεστική) και που δημιουργεί σοβαρή αβεβαιότητα στα μέλη του Συλλόγου, ενώ του επισημάνθηκε ότι ακόμα και αν τα μέλη του Συλλόγου ικανοποιήσουν το σύνολο των απαιτήσεων του ΕΟΠΠΕΠ, δε διασφαλίζονται έναντι άλλων υπηρεσιών (πολεοδομία, πυροσβεστική). Ερωτήσεις έθεσαν και πολλά μέλη του Συλλόγου για θέματα που τους απασχολούν. Ο κύριος Βασίλαινας αναγνώρισε το γεγονός ότι πράγματι υπάρχουν θέματα, τα οποία χρήζουν επανεξέτασης και δεσμεύτηκε να προβεί στις ανάλογες διορθωτικές εισηγήσεις προς το νέο Υπουργό Παιδείας, κ. Λοβέρδο.