ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Συστάθηκε το 1971 και έκτοτε παρουσιάζει ανοδική πορεία τόσο σε αριθμό μελών όσο και σε δραστηριότητες. Στεγάζεται στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως 27 και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μελών του. Παράλληλα όμως ,εξυπηρετεί τις ανάγκες των σπουδαστών ξένων γλωσσών του Νομού Ηρακλείου και επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο.
Ο Σύλλογος Palso Νομού Ηρακλείου είναι ευρέως γνωστός στο κοινό του Ηρακλείου ,το οποίο εμπιστεύεται το φορέα αυτό εδώ και πολλά χρόνια. Γενιές μαθητών έχουν κατακτήσει τις ξένες γλώσσες μέσω των μελών του Συλλόγου. Ο τοπικός Σύλλογος αριθμεί περίπου 153 Κέντρα Ξένων Γλωσσών στον νομό Ηρακλείου εκ των οποίων τα 100 στην πόλη του Ηρακλείου. Τα Κέντρα αυτά παρέχουν υπηρεσίας ποιότητας στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.